红足l一世72ty

General Office

Fang Hongguang        Zhu Jiamao        Xu Yangguang        Yao Guoyou    

Wang Yaguang            Yu Juqi               Ying Wujie             Xue Chunyu

Li Jingru                     Dong Jianbo        Liu Cheng


Human Resources Office

Zhai Yunxian              Li Bo                   Zhang Ruhuan


Graduate Education Office

Huang Qichun            Zou Yangzhen      Cai Xiaoping        Mao Shufei    

Lu Ping                       Yu Jianting           Zhao Bin              Zhu Huixia

Yang Weisong             Wang Yihua


Research & Cooperation Office

Liu Dongzhen              Shi Yafen             Pan Xiaodan


Graduate Affairs Office

Su Teng                       Chen Ying            Guo Shuang红足l一世72ty(游戏)有限公司